fbpx

Raj ili kraj

2,00 

Da li postoji neko dublje značenje ili organizovana struktura događaja ljudske istorije, ili je to puki slijed uzroka i posljedica unutar zatvorenog kruga u kome je odsutna svaka moguća natprirodna intervencija? Štaviše, da li na istoriju treba gledati kao na proces koji ide prema budućem vrhuncu, drugom Hristovom dolasku, ili kao na ciklično ponavljanje događaja koje je zasnovano na prirodnom modelu smjene doba i epoha, kako tvrde drevne i orijentalne civilizacije?

Autor: dr Radiša Antić

Povez: Džepno izdanje, latinica

Kategorija: