fbpx

Misli sa gore blagoslova

8,00 

Kada se molimo „Hljeb naš potrebni daj nam danas“, mi tražimo i za druge, kao i za sebe. Priznajemo da ono što nam Bog daruje, nije samo za nas. Molitva za svakodnevni hljeb ne obuhvata samo hranu za održavanje tijela već i duhovni hljeb koji hrani dušu za vječni život. Isus nam zapovjeda: „Starajte se ne za jelo koje prolazi nego za jelo koje ostaje za vječni život.“ (Jovan 6,27) On kaže: „Ja sam Hljeb živi koji siđe s Neba; koji jede od ovoga Hljeba živjeće vavjek.“ (Jovan 6,51) Naš Spasitelj je Hljeb života; gledajući Njegovu ljubav i primajući je u dušu, hranimo se Hljebom koji je sišao s Neba. (Misli sa Gore blagoslova, str. 125.126)

Autor: Elen G. Vajt

Tvrd povez, ćirilica

Kategorija: